DornÖvningsdag Göteborg aug 2018

Utbildningar

Övningsdag i Dornmetod i Göteborg


Kursinnehåll            

Info övningsdag (klicka här)

Kursdatum              

17 augustil 2018

Kurstider

fre  kl 13.00-19.00

Kursort

 

 

Klinik Marias Holistiska 

Friskvård

Dr. Liborius Gatan 2a 1

413 23 Göteborg

 

Kostnad


1.250 SEK (inkl. moms)

Kursanmälan


 jogi@dornmethod.se

mobil 0733-182103

Anmälningsavgift

är 500kr och kursanmälan   

bekräftas efter erhållen 

inbetalning. Vid avbokning 

senare än 30 dagar före 

kurstillfället sker ingen 

återbetalning av anmälnings-

avgift.


 

Anmälan senast: 12 augusti

2018

Kursfeedback