Fallstudier

En kvinna i 70 års ålder sökte hjälp för akut smärta i hennes höger fot. Smärtan satt på fotens ovansida i förlängning med lilltån och 4e tån. Kvinnan kunde knappt gå och hade ännu större problem att gå i trappor. 'Det känns som har brutit foten' men när jag frågade när smärtorna började först så sa hon att den kom plötsligt när hon satt hemma på soffan!

Samma kvinna behandlades ca 9 månader senare för problem med att hon hade domningar i händer så gott som varje morgon efter hon vaknat. Hennes nackkotor C6 och C7 var förskjutna och hela hennes nackmuskulatur var väldigt spänd. Efter uppmjukning av muskulaturen med hjälp av en s. k. 'Aktivator' massage-apparat (den är guld värd) kunde vi gemensamt arbeta med att få nackkotorna rätt igen. Nackkotorna hamnade rätt igen och kvinnan berättade några veckor senare att domningar hade upphörd och inte kommit tillbaka.

Kvinnan fick hemövningar som förhoppningsvis ska hjälpa henne undvika sådana problem framöver. 

En 21 årig kille som har haft ont i ryggen sedan 3 år tillbaks sökte hjälp för sina bekymmer. Enligt en tidigare computerscanning av ryggen visar hans rygg diskbråck i ländrygg mellan 5:e ländkota (L5) och korsbens 1:a kota (S1) samt ett diskbråck mellan 4:e och 5:e ländkota (L4/L5). Mannen känner för tillfälle inga större problem med ryggen och en undersökning med hjälp av zonterapi bekräftar detta.

Undersökning av ländryggen visar att lordosen (svanken) är väldigt lite utpräglad, dvs ryggen är ovanligt rak, medan den visar ingen vidare krökning/förskjutning i sidled.

Dornmetoden är bra på många diverse ryggproblem men inte lika effektiv vid en 'för rak rygg'. Patientens problem är att ryggraden saknar mycket av den så viktiga dämpningen som ryggradens S-kurva i vanligt fall ger; en felbelastning under en träning med vikter utlöste därför diskbråcken.

En ca 50-årig kvinna sökte för smärtor i nacken som kom från en nackspärr hon hade haft nyligen. Undersökningen visade att C7 (7:e nackkota) var förskjuten åt vänster. Behandlingen pågick i ca 15 minuter när nackkotan intog igen sin gamla rätta position. Kvinnan sa omeddelbart efter kotan hade flyttat sig: "nu har rädslan också släppt!"

Inom Dornmetoden är sambandet mellan vissa felställningar i ryggrad och emotionella/ psykiska bekymmer väl känd. Kvinnan hade troligtvis genom under en längre tids upplevd emotion av rädsla fått denna förskjutning på den för rädsla typiska ryggposition, C7. När nu kotan hamnade rätt igen släppte känslan av räddsla märkbart och tydligt direkt.

Det var första gången jag har hört någon säga det så tydligt och omeddelbart, vilket säkerligen beror på att kvinnan hade en väldigt utvecklad känsla för sin kropp och vad som pågår i den.

En man i ca 45 års åldern sökte för akuta smärtor i ländrygg/korsben. Undersökningen visade en benlängdsskillnad av ca +0.5 cm på höger ben, ett bakåt vridet bäcken på höger sida, en mellanstark skolios i bägge länd- och bröstrygg samt förskjutna ländkotor L4/L5 åt vänster. Bild 1 är tagen innan första behandlingen.

Behandlingen bestod av en korrigering av benlängd, där skillnaden 'satt' i bäckenets symmetri, en korrigering av bäckenets bakåtvridning, en förbättring av förskjutning av kotor L4/L5 samt skolioskorrigering. Patienten visade stark förkortade/spännda muskler på kroppens högra utsida (bröstkorg nere till vaderna). Patienten fick därför 4 olika hemläxor där en övning jobbade speciellt mycket med att minska muskulära spänningen på högra sidan.

En man i 60 års ålder, som för övrigt var väldigt vältränad, hade haft en hjärtarytmi i flera år som han sökte hjälp för. Han hade undersökts noggrannt på ett kardiologiskt sjukhus som tyvärr inte kunde hitta orsaken till arytmin. På senare tid hade patienten fått känslan att artymin förändrades/försämrades beroende på sitt- eller sovposition, vilket ledde till att han ville prova Dornmetod för att utesluta ryggraden som ursak till problemet.

Undersökningen visade till en början en rejäl skillnad i benlängd (1cm) som försvann när fotled och knäled hade förts tillbaka i sitt optimala läge. Benlängdsskillnaden i sin tur hade lett till ett snedställt bäcken, en relaterad skolios (s-formad) som fortplantade sig hela vägen upp till övre bröstrygg och nacken. 

Vid hjärtproblem gäller det alltid att extra noggrannt kolla andra bröstkotan (TH2) som, mycket riktigt, visade sig här ha en felställning åt vänster hållet. Korrigeringen av bäckenet och skoliosen (i den mån det gick korrigera direkt) föregick korrigeringen av TH2. 

TH2 visade sig också ha en förskjutning 'in mot kroppen' vilket troligen härstammar från en idrottsolycka. Att korrigera en sådan felställning är väldigt svår med hjälp av Dornmetoden.

Återkopplingen efter behandlingen var att extraslagen hade i princip försvunnit helt.  Efter ca en vecka försökte kroppens 'minne' sakta men säkert återställa den gamla fast felaktiga positionen. Det blev en ny behandling och hemläxor för att etablera den nya positionen som den rätta. Det är just därför det är så viktigt att följa 'hemläxorna' för att etablera ett nytt kroppsminne med korrekt hållning.

Patienten berättade att en chefsläkare för en kardiologisk avdelning han pratat med hade aldrig hört talas om ett direkt samband mellan hjärtarytmi och sneddställda ryggkotor. Då har vi alla lärt oss något nytt! ;)

Fallstudie 8 - skolios

En medelålders kvinna sökte för en second-opinion på hennes skolios som hon hade fått i 20 års ålder. Skoliosen hade successivt blivit sämre och sämre och i samband med det kom också smärtor i ryggen samt låsningar vid skulderblad och ländrygg. Olika läkarbesök hade också bidragit till ökat frustration då hon enbart fick utskriven smärt-stillande läkemedel och en stundande steloperation av ryggen vid ytterligare försämring av skevheten i ryggen.

Undersökningen visade ingen skillnad i benlängd och enbart en liten vridning i hennes bäcken. Innan den egentliga behandlingen av skoliosen påbörjades fick hon i sittande ställning akupunktur för att minska olika muskelspänningar i både magmuskulatur och ryggmuskuklatur.

Vid själva skoliosbehandlingen visade det sig snabbt att hennes rygg svarade exceptionellt bra och skoliosen minskade dramatiskt efter bara 30 minuters behandling.

Bild 1 visar ryggen innen skoliosbehandlingen påbörjades, bild 2 är tagen 30 minuter senare!

Den följande kollen framför spegeln blev en tårfylld emotionell upplevelse både för henne och för mig, det är bara så häftigt när så lite insats kan ha en så stor positiv påverkan. Hon kan röra sig mycket friare utan smärta (och smärtstillande medicin), andas lättare, fått mer energi samt att tarmarna har också kommit igång på ett helt annat sätt.

Tyvärr ger inte varje skoliosbehandling lika dramatiskt effekt som denna men desto gladare blir man/fru när det händer.

Kvinnan är under fortsatt behandling och jobbar hemma med hemövningar för att förstärka och stabilisera förbättringen.


Bild 1: innan 1:a behandling                                    Bild 2: 30 minuter senare, efter behandling

Fallstudie 8 - Whiplash skada nacke 

kommer snart